Beslissing aanvraag 14-04-2022, De Vliegher Nicky en Schreurs Tatjana, Heerbaan z/n, 3582 Beringen