Beslissing aanvraag, 12-11-2020, Paulissen Nicole, Plakkettenerg 49-51, 3582 Beringen