Beslissing aanvraag 10-11-2021, Andelhofs Nancy, Eeuwfeestplein 31, 3582 Beringen