Beslissing aanvraag 09-06-2022, De Groot Marjan, Heerbaan zn, 3582 Beringen