Beslissing aanvraag, 08-04-2021, Dumon Manuel, Kreniststraat 6, 3583 Beringen