Beslissing aanvraag 05-05-2022, Matalucci Marc, Aardeweg 89, 3582 Beringen