Beslissing aanvraag 04-02-2021, Jastrzebska Aleksandra, Geiteling 55, 3580 Beringen