Beslissing aanvraag 03-06-2021, Postelmans Laura, Schaffensesteenweg 152, 3583 Beringen