Beslissing aanvraag, 02-06-2022, Hoydonckx Sarah, Kroonstraat 108, 3581 Beringen