Beslissing aanvraag, 01-07-2021, Lauryssen Jeroen, De Vaal 10, 3583 Beringen