Beslissing 10-12-2020, Vandezande Bruno, Sint-Antoniusstraat 35, 3583 Beringen