Beringse gemeenteraad keurt aanpassingen GAS-codex goed

Gepubliceerd opwoensdag 13 jan 2021 om 12:34

Sinds oktober 2018 kunnen allerhande vormen van overlast binnen de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo via GAS aangepakt worden. Na meer dan twee jaar praktijkervaring dringt een actualisering van de GAS-codex zich op, want ondertussen zijn er een aantal nieuwe maatschappelijke en wetgevende ontwikkelingen die een aanpassing van de codex vragen. De gemeenteraad van 11 januari 2021 keurde voor Beringen deze aangepaste GAS codex goed. De aanpassingen gaan in op 1 maart.

Burgemeester Thomas Vints licht de aanpassingen toe: “De belangrijkste nieuwigheid is de invoering van GAS-snelheid. Dit houdt in dat we snelheidsovertredingen die in zone 30-50 gebeuren, nu ook via GAS kunnen bestraffen. Dit wordt momenteel verder onderzocht om in Beringen uit te rollen.” Daarnaast blijft het voederen van dieren omwille van de overlast verboden, maar kan er nu in Beringen wel een voederpas worden aangevraagd. Er is een verbod op het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van opritten, trottoirs, bermen en goten op het openbaar domein en het verkopen of bezitten van lachgas voor oneigenlijk gebruik is verboden. Verder zal het verplicht zijn om de trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden langs de openbare weg. Ook kan het navolgen van de regels in ontspanningsgebieden, zoals het respecteren van de openingsuren aan de Paalse Plas of het skatepark, via GAS worden afgedwongen. Tot slot kunnen werken aan private eigendommen op zondag plaatsvinden, maar wel enkel indien je de nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen en - waar nodig - over een juiste vergunning beschikt.

Het grootste deel van de bepalingen in de GAS-codex is echter hetzelfde gebleven. Inzake de procedure, de strafbepalingen en bemiddeling blijft alles bij het oude.

“Deze maatregelen om de leefbaarheid in onze samenleving te bevorderen, werpen hun vruchten af. In de vaststellingen die in de eerste helft van 2020 gebeurden, merkten we maar liefst een verdrievoudiging van de cijfers in 2019 op (van 102 naar maar liefst 331). Deze stijging is te verklaren door de inzet van 5 verplaatsbare camera’s in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort vanaf januari 2020. Ook de inzet van bijkomende gemeentelijke vaststellers ligt aan de grondslag van deze sterke stijging”, aldus burgemeester Vints.