Beringen zoekt nieuwe ideeën voor sport in de buitenlucht

Gepubliceerd opmaandag 6 feb 2023 om 08:50

In de bossen rond Koersels Kapelleke stond de fit-o-meter. Dit was een parcours met oefentoestellen om de conditie te trainen. Omdat deze fit-o-meter in slechte staat verkeerde en hier weinig klachten over binnenkwamen, concludeerde de stad dat de vraag hiernaar beperkt is. Daarom wordt dit opgeruimd. 

Schepen van Sport Tijs Lemmens: “Allereerst willen we de bevolking inlichten over het verdwijnen van de fit-o-meter. Daarnaast willen we weten wat onze inwoners graag in de plaats zien komen. In het veranderende sportlandschap duiken de afgelopen jaren immers nieuwe trends op waar sporters al dan niet op inspringen. Ideeën over bewegen in de openlucht zijn dan ook welkom op jeugdensport@beringen.be. Deze input geeft ons een beter beeld van de verwachtingen van de sporter over bijvoorbeeld de intensiteit en de doelen zoals het opbouwen van kracht en conditie.” 

Tijs Lemmens 

Schepen van Sport