Beringen zet volgende stap in traject naar kindvriendelijke stad

Gepubliceerd opwoensdag 25 mei 2022 om 10:22

De gemeenteraad van Beringen keurde op 23 mei de volgende fase van het actieplan “kindvriendelijke stad” goed. Beringen werkt al enige tijd aan de realisatie van het label “kindvriendelijke stad”. Dit label bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind als basis gebruiken voor hun beleid. Daarbij wordt samengewerkt met kinderen en jongeren om de leefbaarheid op elk levensdomein te verbeteren.

“De voorbije maanden werd een data-analyse en een belevingsonderzoek uitgevoerd. Kinderen en jongeren in onze stad werden bevraagd over 3 prioritaire thema’s. Er werd gepeild naar het welbehagen, veilig een duurzame mobiliteit en participatie in het beleid. Een kindvriendelijk beleid begint voor ons immers bij de ideeën van kinderen en jongeren zelf. Hun inbreng was dan ook het uitgangspunt. Op basis van de antwoorden die we ontvingen werd nu in de derde fase een strategisch actieplan kindvriendelijkheid ontwikkeld”, licht schepen van jeugd en participatiebeleid Jessie De Weyer toe.

Het actieplan dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd vormteen eerste inkijk in het traject dat tot hiertoe doorlopen werd, onder begeleiding van Bataljong. Het geeft dan ook meteen de doelstellingen weer die in dit kader bereikt moeten worden. Ann-Sofie Vanoverstijns, schepen van Samenleven, ziet dit traject als een troef in de verdere uitbouw van ons lokaal (jongeren)beleid: “Kindvriendelijkheid is een uitstekende barometer om een goed lokaal samenlevingsplan aan af te toetsen. Met 9 doelstellingen trachten we dit nu ook concreet te maken. Deze doelstellingen gaan van het creëren van gelijke kansen over het aanbieden van ontmoetingsplaatsen tot het betrekken van jongeren als volwaardige medeburgers in het beleid. ”

Meer informatie over het traject naar een kindvriendelijke stad is terug te vinden via https://www.beringen.be/kindvriendelijkestad