Beringen wil samen met Arktos vzw kwetsbare jongeren activeren

Gepubliceerd opmaandag 16 nov 2020 om 20:00

Binnen de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar zijn er in Beringen momenteel 544 jongeren als werkzoekende ingeschreven bij VDAB, waarvan 208 laaggeschoold. Er bestaat een alsmaar groeiende groep van jonge werkzoekenden die enerzijds moeilijk bereikbaar is en anderzijds met complexe problematieken worstelt. Hierdoor wordt het geloof in eigen kwaliteiten en kunnen behoorlijk aangetast. Arktos vzw, gespecialiseerd in jongerenbegeleiding, hoopt nu via een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal Limburgse gemeenten, VDAB, Emino en BLM aanspraak te kunnen maken op Europese subsidiëring om deze jongeren duurzaam te activeren.

Het project heeft de ambitie om de problematiek vanuit een emancipatorische visie op activering te benaderen. “Deze visie legt de nadruk op de specifieke situatie van de jongere en ziet het werken op maat als een noodzakelijke voorwaarde om sociale impact te realiseren”, legt schepen van lokale economie Werner Janssen uit.

Concreet zal er met zogenaamde trajectgezellen, werkgevers en (onderwijs)organisaties gewerkt worden. De relatie tussen de jongere en een vaste trajectgezel krijgt de centrale plaats in de werking. “De trajectgezel verduidelijkt wat de noden zijn van de jongere en bekijkt welke expertise er nodig is om een traject op maat uit te bouwen. Arktos vzw heeft op dit gebied een ruime ervaring opgebouwd in heel Vlaanderen, bovendien heeft Beringen al een bestaand partnerschap met hen inzake outreachende jongerenwerking”, vult schepen van jeugd Jessie De Weyer aan.

Voor het succes van zo’n traject zijn een sterk lokaal partnerschap en samenwerking cruciaal. Werkgevers, onderwijsinstellingen en andere organisaties spelen een bepalende rol. “Zowel voor de jongeren als doelgroep, als voor de betrokken werkgevers en organisaties, kan zo’n samenwerking toekomstgericht een belangrijke meerwaarde zijn”, benadrukt schepen van lokale economie Werner Janssen.

Met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst door de Beringse gemeenteraad op 16 november is de eerste stap alvast gezet. “Hopelijk volgt de ESF-financiering snel en kunnen we concreet aan de slag!”, besluiten de schepenen.