Beringen vraagt in kader van de spitsstroken op de E313 milderende maatregelen tegen omgevingshinder

Gepubliceerd opmaandag 3 mei 2021 om 09:56

Op de E313 tussen Lummen en Ham wil het Agentschap Wegen & Verkeer spitsstroken aanleggen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Uit het bijbehorende project-milieueffectenrapport blijkt dat inwoners in Beringen negatieve effecten zullen merken. “We zijn niet tegen spitsstroken en vlotte mobiliteit, maar we willen onze inwoners beschermen tegen de stijgende geluidshinder en de verhoogde luchtverontreiniging”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens.

De stad ontvangt reeds jarenlang klachten over geluidshinder van de omwonenden in de Zwanenbergstraat, maar eveneens vanuit de buurt rond de Acacialaan kwamen al klachten. Bovendien blijkt uit de studie dat dit nog zal toenemen. “Nu wordt in het project-MER enkel aanbevolen om te onderzoeken waar geluidsschermen zinvol kunnen zijn. We vragen om ook de daadwerkelijke plaatsing van geluidsschermen aan de oostzijde op te nemen. Hiervoor zijn effectieve geluidsmetingen nodig bij normale mobiliteit, dus buiten een periode met strenge coronamaatregelen, in straten van waaruit klachten zijn en/of negatieve effecten te verwachten zijn”, aldus schepen Lemmens.

Ten slotte wordt in het project-MER gesuggereerd om de toekomstige woningen in de Zwanenbergstraat akoestisch te isoleren. De stad vindt dat de te nemen maatregelen zoveel als mogelijk bij de initiatiefnemer gelegd dienen te worden en realiseerbaar moeten zijn. De stad vraagt zich dan ook af wie deze maatregel zal opleggen en financieren. “Door deze elementen zijn we genoodzaakt om een negatief advies te geven”, concludeert schepen Lemmens.