Beringen vraagt burgerparticipatie via actiepagina klimaatplan

Gepubliceerd opdonderdag 18 feb 2021 om 10:57

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie in 2017 ambieert stad Beringen om tegen 2030 de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40% terug te dringen. Voor de uitvoering stelde de stad een klimaatplan op. 

Schepen van milieu Tijs Lemmens vertelt er meer over: “Het klimaatplan bevat maatregelen en doelstellingen met hieraan gekoppeld concrete acties, zoals het fietsveilig maken van schoolomgevingen. Uiteraard staan we als stad hier niet alleen voor. Daarom lanceren we de actiepagina waarmee we dankzij participatie van onze inwoners onze stad naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst willen leiden.” 

Op beringen.futureproofed.com staat het overzicht van de lopende acties uit het klimaatplan. “Het totale klimaatplan is veel uitgebreider; enerzijds zijn er acties rond het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, anderzijds maken we onze stad bestand tegen het veranderende klimaat.” Zo kan je klimaatbestendig tuinieren: “Je kan regenwater opvangen, voor minder klinkerverharding kiezen en in de herfst eenvoudigweg gevallen bladeren tussen struiken en bomen laten liggen”, aldus schepen Tijs Lemmens. 

Je kan vandaag al meedoen met de lopende acties en bijvoorbeeld als Mooimaker je buurt proper houden of zelf een nieuwe actie voorstellen. Het platform Futureproofed staat meer dan 140 Belgische steden en gemeenten bij in het behalen van hun doelstellingen omtrent de klimaatverandering.