Beringen vergemakkelijkt het huren van materiaal voor evenementen.

Gepubliceerd opvrijdag 15 sep 2023 om 10:26

Voor het materiaal dat nodig is bij de organisatie van evenementen, sluit stad Beringen al meerdere jaren raamovereenkomsten met leveranciers om gunstige eenheidsprijzen af te spreken. Nieuw is dat vanaf nu ook Beringse verenigingen van deze raamovereenkomsten gebruik kunnen maken. Enige voorwaarde is dat de vereniging aangesloten is bij een van de 18 stedelijke adviesraden. 

Schepen van Sport Tijs Lemmens: “Met hun evenementen verdienen sportclubs, scholen en socioculurele verenigingen de nodige middelen voor hun werking. In ruil ontspannen bezoekers zich op eetdagen of feesten.” Concreet kunnen verenigingen beroep doen op raamovereenkomsten met meerdere firma’s voor het huren van kadertenten, stroomgroepen, hekwerk en koelcellen. “Daarvoor bestelt de vereniging eenvoudigweg rechtstreeks bij de leverancier en houdt de vereniging de stad op de hoogte van de bestelling”, legt schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns uit. 

“De voorbije 3 jaar boden we directe financiële impulsen via het Noodfonds Cultuur, Jeugd en Sport om verenigingen te helpen tijdens de coronacrisis”, voegt schepen van Jeugd Jessie De Weyer toe. “Daarnaast zochten we een manier om hen op lange termijn te ondersteunen. Op deze manier doen we dat zeer concreet. Iedere vereniging die lid is van bijvoorbeeld het Cultuurforum, de jeugdraad of de sportraad kan zo materiaal huren aan schappelijke prijzen.” 

De verenigingen aangesloten bij de stedelijke adviesraden ontvangen meer info over de werking van deze raamovereenkomsten.