Beringen plant haar bomen, burgers kunnen meedoen

Gepubliceerd opvrijdag 26 nov 2021 om 10:53

Vandaag is Beringen al een vrij groene stad met ongeveer een derde van de oppervlakte bos. Dat staat in het natuurrapport van het Provinciaal Natuurcentrum. Toch wil de stad nog verder inzetten op bebossing én spoort het inwoners aan zelf voor meer bomen te zorgen. “We hebben de percelen in eigendom van de stad gescreend en op korte termijn kunnen we alvast twee ervan aanplanten met bomen in samenwerking met BOS+. Zo willen we bestaande bosgebieden uitbreiden. Grotere aaneengesloten bossen bevorderen immers de biodiversiteit”, zegt schepen van Milieu Tijs Lemmens. 

Het eerste perceel meet 8057 m² en ligt in het verlengde van de Roldragersweg. Vroeger oefende voetbalclub Red Star Korspel hier op zijn C-terrein. Dit stuk sluit aan op de bossen achter de terril waar je mooie wandelingen kan maken. Het andere perceel meet 6000 m² en ligt achter de nieuwe Aldi in Beringen-Mijn. Dit ligt aan de moerassige vallei van de Laardijkbeek. “Zulke waterrijke natuur is heel waardevol en fungeert als een natuurlijke spons. Bovendien past deze 1,4 hectare onder de ambitie om 1 extra boom per Vlaming te planten, zoals in het binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact staat”, gaat schepen Lemmens verder. “Al blijft het niet bij deze twee percelen. Extra percelen zitten in de pijplijn en ook onze inwoners kunnen hieraan bijdragen.” 

Daarom roept schepen Lemmens privé-eigenaren op om in hun tuin of op leegstaande gronden bomen te planten: “Het agentschap Natuur en Bos reikt subsidies uit voor het bebossen van percelen. Op natuurenbos.be/bebossing lees je bijvoorbeeld dat de subsidie voor bosaanplant € 2,50 per m² bedraagt. De vzw Bosgroepen begeleidt je in dit proces en voor specifieke info over je perceel kan je bij de milieudienst van de stad terecht. Naast de ecologische meerwaarde van bomen in je tuin, geniet je zelf ook van de sierwaarde en werpt het op zomerse dagen een welkome schaduw over het gras. Grotere stukken bos hebben uiteraard een bredere, positieve impact op de leefomgeving. Daarom richten we ons ook op eigenaren van grotere percelen.”