Beringen-Mijn Denkt

Er zijn heel wat werken in Beringen-Mijn, er zijn nog heel wat projecten en werven gepland.

Het is voor ons zeer belangrijk dat de bewoners van de cité hierover geïnformeerd worden, en liefst nog betrokken worden. De bewoners zijn op vele domeinen de specialisten van de cité!

Bewoners die actief willen betrokken worden kunnen zich aanmelden voor Beringen-Mijn Denkt. Je wordt dan minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd voor een netwerkmoment. Tijdens dit netwerkmoment word je geïnformeerd over de evoluties van de projecten in Beringen-Mijn, en kan je al je bezorgdheden, voorstellen en bedenkingen rond deze projecten op tafel leggen.

Bewoners die actiever betrokken willen worden, kunnen deelnemen aan de kerngroep van Beringen-Mijn.

Deze kerngroep van bewoners wordt actief betrokken in plannen van de cité:

  • Nieuwe projecten en ideeën worden aan hen voorgelegd ter bespreking,
  • Ze worden betrokken in de opbouw van toekomstvisies (zoals het masterplan en de structuurschets)
  • Werken mee aan de participatie van direct betrokken bewoners bij de projecten

De kerngroep van Beringen-Mijn Denkt vergadert minimaal 4 keer per jaar. Er kunnen extra vergaderingen gepland worden als er specifieke vragen of voorstellen komen rond projecten of uitdagingen.

Beringen-Mijn Denkt wordt vormgegeven door SAAMO.

Voor meer info: Patrick Moons