Beringen kiest een nieuwe straatnaam

Gepubliceerd opdonderdag 19 jan 2023 om 13:52

Er zal binnenkort een nieuwe straat aangelegd worden in het binnengebied Orgelwinningstraat - Heerbaan.  

Bij de aanleg van een nieuwe straat, én bij de wijziging van een bestaande straatnaam, is de gemeenteraad bevoegd om een straatnaam toe te kennen. Schepen van Participatie Jessie De Weyer verduidelijkt: “In de vorige werkwijze vroegen we enkel aan het Cultuurforum van de stad om voorstellen in te dienen. Dit hebben we enkele jaren terug uitgebreid. We willen onze inwoners betrekken bij het kiezen of veranderen van een straatnaam. Dankzij deze procedure kan je dus een voorstel indienen en je keuze motiveren. Tijdens een vorig participatietraject kregen twee nieuwe straten de namen Maria Jacobs- Colemontstraat en de Zorgstraat. Nu kan je dus opnieuw een naam kiezen!” 

Stad Beringen kiest ervoor om haar inwoners bij het begin van de procedure te bevragen, zodat ook zij hun gemotiveerde voorstellen kunnen indienen. Schepen van Burgerzaken Ann-Sofie Vanoverstijns legt uit hoe de stad te werk gaat: “Deze voorstellen kunnen via verschillende kanalen ingediend worden. Zo proberen we de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Je kan je voorstel via de website of per post doorgeven. Ook het Cultuurforum blijft betrokken bij de procedure.”  

Nadat het college van burgemeester en schepenen een voorlopige straatnaam gekozen heeft, beslist de gemeenteraad over de principiële goedkeuring hiervan. Hierna volgt een openbaar onderzoek waarbij de naam bekendgemaakt wordt en er gedurende 30 dagen bezwaren kunnen ingediend worden. Als laatste stap wordt de straatnaam ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Online voorstellen indienen kan via deze link: www.beringen.be/nieuwe-straatnaam-binnengebied-orgelwinningstraat-heerbaan. Liever via de post? Stuur je brief dan naar Collegestraat 1, 3580 Beringen ter attentie van de dienst burgerzaken. Je dient je keuze binnen de 30 dagen door te geven.