Beringen keurt nieuw reglement voor pop-up horeca goed

Gepubliceerd opmaandag 2 mei 2022 om 13:19

Op de afgelopen gemeenteraad van Beringen werd een nieuw reglement voor horeca pop-ups goedgekeurd. Het reglement coördineert een aantal spelregels voor alle uitbaters op het grondgebied van de stad. 

“Pop-ups zijn de voorbije jaren enorm populair geworden, ook in Beringen. Om elke pop-up gelijke rechten en plichten te verzekeren, voeren we een nieuw reglement in dat alle regels harmoniseert. Tegelijk trachten we ook een evenwicht te bewaren tussen pop-ups en reguliere horeca,” aldus Werner Janssen (N-VA)  

Bij de voorbereiding van het pop-up horecareglement werd advies in gewonnen bij verscheidene stadsdiensten en werd ook inspiratie gehaald uit de reglementen in buurgemeenten. Het reglement is van toepassing op uitbatingen die minimaal 7 dagen en maximaal 120 dagen horeca voorzien op privaat of openbaar domein. 

Geïnteresseerden kunnen het reglement eerstdaags online raadplegen via www.beringen.be of contact nemen met de dienst ondernemen.