Beringen, Ham en Tessenderlo pakken uit met project tegen radicalisering en polarisatie

Gepubliceerd opvrijdag 17 dec 2021 om 09:39

In het voorjaar lanceerde minister van Samenleven Bart Somers een oproep over het bekomen van een projectsubsidie in het kader van de preventie van radicalisering, extremisme en polarisatie. Hiermee wil hij de lokale besturen ondersteunen in de aanpak van deze problematiek. Stad Beringen heeft daarop samen met de gemeenten Ham en Tessenderlo een aanvraagdossier ingediend. "Met het project willen we inzetten op de analyse, vroegdetectie en aanpak van signalen van polarisatie bij de tweede graad van middelbare scholieren in Beringen, Ham en Tessenderlo. Via vormingen willen we deze onderwerpen bespreekbaar maken en radicalisering tegengaan. Hierbij ligt de focus op de invloed van sociale media en de gevolgen die deze met zich meebrengen. Minister Somers heeft ons aanvraagdossier goedgekeurd en de gevraagde subsidie van 53.847,19 euro toegekend. Met deze praktische en preventieve aanpak hopen we radicalisering en polarisatie te vermijden", vertelt burgemeester Thomas Vints.

Na de zomermaanden volgde een intense overlegronde met de betrokken middelbare scholen en partners. Voor de uitvoering van dit project werken we samen met ARKTOS vzw. Deze organisatie is immers niet alleen vertrouwd met de doelgroep en de lokale situatie, maar ook met de thema’s radicalisering en sociale media. Verder zijn ze ook expert in outreachend werken met jongeren en willen ze de omvang van polarisatie bij de jongeren van de tweede graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Hiervoor zullen ze in gesprek gaan met leerlingen, leerkrachten en andere stakeholders, en een bevraging voor de doelgroep lanceren. Verder zal er gezocht worden naar ambassadeurs voor het project binnen de schoolomgeving.

ARKTOS vzw zal gebruik maken van hun beproefde tool BOUNCE, een preventief programma dat ontwikkeld werd om radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. Hiermee willen ze niet alleen de veerkracht en het kritisch denken van jongeren versterken, maar ook de bewustwording bij ouders, leerkrachten en andere professionals vergroten. Overigens zal de organisatie educatief materiaal ontwikkelen op maat van de betrokken scholen. Dit zal direct inzetbaar zijn in de klassen en afgestemd worden op de eindtermen van de tweede graad van het secundair onderwijs. Bovendien zal ARKTOS vzw ook inzetten op maximale betrokkenheid van de jongeren, dit onder andere door een outreachende medewerker in te zetten.

De opstartfase van het project nadert nu zijn einde en het is tijd om over te gaan tot de uitwerking van het project op het terrein. In januari 2022 vangt het project aan en vanaf dan zal de outreachende medewerker van ARKTOS vzw ook zichtbaar aanwezig zijn op de schoolterreinen. “Samen met de scholen en andere betrokken partners, zoals de lokale politie, willen Beringen, Ham en Tessenderlo een duidelijk signaal geven en de problematiek van radicalisering tijdig aanpakken”, besluit burgemeester Vints.