Beringen brengt verontreinigde PFOS/PFAS-sites in kaart

Gepubliceerd opwoensdag 23 jun 2021 om 15:04

De PFOS-vervuiling in Zwijndrecht beheerst de laatste weken de actualiteit. Omdat de stoffen binnen de groep PFAS ook op andere plaatsen in het milieu terecht kunnen gekomen zijn, werkt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aan een inventarisatie van locaties met mogelijks een verhoogd risico. Hiervoor wordt een opdeling gemaakt in verdachte locaties en hoog-risico locaties. “In Beringen hebben we weet van een 20-tal verdachte locaties en drie locaties gelinkt aan de brandweer. Deze sites worden grondig onder de loep genomen om vast te stellen of er al dan niet sprake is van verontreiniging. Daarnaast hebben we opgemerkt dat er ongerustheid ontstaan is omtrent de biostoomcentrale in kader van dit onderzoek. Ik kan alvast meegeven dat de biostoomcentrale geen PFAS uitstoot en experten van OVAM deze bijgevolg niet als een hoog-risico of verdachte locatie beschouwen”, duidt schepen van Milieu Tijs Lemmens. 

De verontreiniging kan ontstaan op verschillende manieren: door gebruik van fluorhoudend blusschuim, het gebruik van PFAS in het productieproces of de productie van PFAS zelf. “In Beringen zijn er geen productiesites van PFAS waardoor we deze piste al kunnen uitsluiten”, weet burgemeester Thomas Vints. “Wel worden PFAS gebruikt door bijvoorbeeld metaalverwerkende bedrijven of stomerijen om kledij waterdicht te maken. Deze locaties beschouwen we als verdacht en worden verder onderzocht. Aanvullend hebben we tot op heden weet van twee industriële branden die geblust zijn met fluorhoudend blusschuim. Ook de oefenterreinen van de brandweer worden samen met de sites van de industriële branden gecategoriseerd als hoog-risico. We staan in nauw overleg met de brandweer om alle mogelijke locaties in kaart te brengen en de nodige acties te ondernemen. Voor eind juli start OVAM op de hoog-risico locaties een bodemonderzoek op.” 

Vandaag werd ook bekendgemaakt dat er een verhoogde concentratie van PFAS is waargenomen in de Vlaamse waterlopen. Ook hier ben je dus best voorzichtig. “Wanneer er meer duidelijkheid is over de verontreinigde locaties zullen de inwoners uit de onmiddellijke omgeving geïnformeerd worden. De bewoners ontvangen dan een brief die hen op de hoogte stelt van de situatie en de te treffen maatregelen” besluit schepen Tijs Lemmens.