Benefietspel aanvraag

Als je als vereniging een benefietspel (kienen, loterij...) wil organiseren, moet je hiervoor toelating vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden kan je terugvinden in het reglement van 11 mei 2009.

  • je mag als vereniging slechts één keer per jaar een benefietspel organiseren;
  • je dient de aanvraag minstens drie maanden vooraf in;
  • de toelating zelf wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Een aanvraag dien je in aan de hand van een aanvraagformulier.