Bemiddeling echtscheiding

Bij familiale conflicten zoals (v)echtscheidingen, verdeling van goederen en financiën en ouderschapsregeling kan een onpartijdig bemiddelaar je helpen om samen met de andere betrokkenen naar een oplossing te zoeken. 

Via de website van de Federale Bemiddelingscommissie kan je kijken of er een bemiddelaar bij jou in de buurt is. Zoeken naar een bemiddelaar | Federale Bemiddelingscommissie (fbc-cfm.be) 

Wil je weten waar je staat in een geschil met je partner, welke je rechten en plichten daarin zijn en welke stappen je moet ondernemen, dan kan je advies vragen bij een centrum voor algemeen welzijnswerk

Zijn jullie het beiden eens over de scheiding? Dan kan je met onderlinge toestemming een regelingsakte laten opmaken door de notaris. In deze akte worden afspraken vastgelegd bv. voor de verdeling van de goederen.  

Heeft je partner reeds een procedure opgestart, dan kan je je laten bijstaan door een advocaat. Heb je het financieel moeilijk, dan kan je mogelijks beroep doen op juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)