Beldrive - online aanvraag rijbewijs

Sinds 19 september 2023 kan je online je voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12 aanvragen. Ook de omwisseling van M36 naar M18 en omgekeerd kan online aangevraagd worden. De wijziging van een begeleider kan nog niet online gebeuren.

Dit doe je via de web- en smartphoneapp 'BelDrive', ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog naar het Stadhuis om je voorlopig rijbewijs af te halen en niet meer om het aan te vragen. 

Aanvraag rijbewijs online - FOD Mobiliteit

Voorwaarden

De voorwaarden kan je hieronder vinden: 

https://www.beringen.be/producten/detail/3379/rijbewijs

Procedure

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen?

  • een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen)
  • het attest van slagen voor het theorie-examen cat. B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld
  • het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) OF het rijschoolattest van de rijschool (6 uur bij een M12)
  • de begeleiders kunnen zich in de applicatie registreren.

Best neem je een duidelijke foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start want deze documenten zullen digitaal opgeladen moeten worden. 

Log in op de app BelDrive

Voor het afhalen

Je maakt een afspraak

  • online
  • via het algemeen nummer 
  • aan het onthaal van het Stadhuis

De datum vanaf wanneer je een afspraak kan maken voor het afhalen van je rijbewijs, wordt meegedeeld in de bevestigingsmail die je ontvangt bij de online aanvraag.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en volgende documenten (indien van toepassing):

  • aanvraagformulier examencentrum (ondertekend door aanvrager en eventuele begeleider(s))
  • bekwaamheidsattest of rijschoolattest afgeleverd door de rijschool
  • vorig voorlopig rijbewijs

Alle documenten moeten origineel zijn.

Je moet het voorlopig rijbewijs persoonlijk op het Stadhuis komen afhalen zodat we zeker zijn dat het document bij de juiste persoon terecht komt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.

Een voorlopig rijbewijs dat online aangevraagd werd, kan NIET met volmacht afgehaald worden door iemand anders. 

Kostprijs

Dit rijbewijs kost 25 euro, te betalen bij afhaling.