Beldrive - online aanvraag rijbewijs

Vanaf 17 oktober 2022 kan je online je voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider, 18 maanden geldig) aanvragen. Dit doe je via de web- en smartphoneapp 'BelDrive', ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog naar het Stadhuis om je voorlopig rijbewijs af te halen.

Aanvraag rijbewijs online - FOD Mobiliteit

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider):

 • minimaal 18 jaar zijn
 • minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen
 • minstens 20 uur praktijklessen gevolgd hebben in een erkende rijschool en daarvoor een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen
 • maximaal twee passagiers vervoeren die minstens acht jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B
 • niet rijden tijdens de weekendnachten van 22.00 uur tot 06.00 uur en op de vooravond van feestdagen en de feestdagen zelf

Procedure

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

 • een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen
 • het attest van slagen voor het theorie-examen cat. B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld
 • het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur)

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start.

Log in op de app BelDrive

Voor het afhalen

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer 
 • aan het onthaal van het Stadhuis

De datum vanaf wanneer je een afspraak kan maken voor het afhalen van je rijbewijs, wordt meegedeeld in de bevestigingsmail die je ontvangt bij de online aanvraag.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en volgende documenten (indien van toepassing):

 • aanvraagformulier examencentrum
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • vorig voorlopig rijbewijs

Alle documenten moeten origineel zijn.

Je moet het voorlopig rijbewijs persoonlijk op het Stadhuis komen afhalen zodat we zeker zijn dat het document bij de juiste persoon terecht komt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.

Kostprijs

Dit rijbewijs kost 25 euro, te betalen bij afhaling.