Belasting op onderbenutte bedrijfskavels, aanslagjaar 2020

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2016 - 2019: 20 juni 2016 en AJ 2015: 14 december 2015)
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2016 - 2019: 28 juni 2016 en AJ 2015: 17 december 2015)