Belasting op leegstaande woningen en gebouwen, aanslagjaren 2022-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2020 - 2021)
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2020 - 2021)
  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2021 (AJ 2022 - 2025)
  • op de website gepubliceerd sinds 23 december 2021 (AJ 2022 - 2025)