Belasting op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, aanslagjaren 2022-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2021
  • op de website gepubliceerd sinds 23 december 2021