Belasting op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, aanslagjaren 2020-2021

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019