Belasting op de tweede verblijven, aanslagjaren 2023-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2022
  • op de website gepubliceerd sinds 28 december 2022