Belasting op de plaatsrechten op de markten, aanslagjaren 2023-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2022
  • op de website gepubliceerd sinds 28 december 2022

Ingang vanaf 1 april 2023:

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 maart 2023
  • op de website gepubliceerd sinds 20 maart 2023