Belasting op de oppervlakte van de vestigingen van een onderneming, zelfstandige of vrije beroeper, aanslagjaren 2021-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019