Belasting op de oppervlakte van de vestigingen van een onderneming, zelfstandige of vrije beroeper, aanslagjaren 2021-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020
  • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2020