Belasting op de ingebruikneming van het openbaar domein, aanslagjaren 2020-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 maart 2020
  • op de website gepubliceerd sinds 19 maart 2020