Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen, aanslagjaren 2021-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020
  • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2020