Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen, aanslagjaren 2021-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020 (AJ 2021-2025)
  • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2020 (AJ 2021-2025)
  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 september 2023 (AJ 2023-2025, ingang vanaf 1 oktober 2023)
  • op de website gepubliceerd sinds 19 september 2023 (AJ 2023-2025, ingang vanaf 1 oktober 2023)