Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen, aanslagjaren 2020-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020 (AJ 2019: 30 december 2019)
  • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2020 (AJ 2019: 31 december 2019)