Belasting op de drijfkracht der motoren, aanslagjaar 2020

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019