Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaren 2024-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2023
  • op de website gepubliceerd sinds 27 december 2023

Vorig reglement aanslagjaar 2023-2025:

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2022
  • op de website gepubliceerd sinds 28 december 2022