Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaren 2021-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021
  • op de website gepubliceerd sinds 6 juli 2021