Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaren 2021-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 mei 2021
  • op de website gepubliceerd sinds 20 mei 2021