Begraafplaatsen – Ontgravingen en Verlopen concessies

Op onze begraafplaatsen gaan we na verloop van tijd over tot een ontruiming van graven.

Dit kan volgende redenen hebben:

 • niet-concessie verlopen
 • concessie verlopen
 • verwaarlozing
 • oude arbeidsintensieve zone

Ben je een nabestaande van iemand in een dergelijk graf?
Na het uithangen heb je nog 1 jaar de tijd om te beslissen wat er met het graf mag gebeuren.

In Beringen-centrum staan de bordjes vanaf 12/10/2021, hier gaat het over verlopen concessies.
In Beverlo staan de bordjes vanaf 15/10/2021, hier gaat het over ontgravingen.

Je kiest voor ontruiming

Wat betekent dit?
Het graf wordt opgeruimd en de overledene wordt herbegraven in een gezamenlijk graf.
Op elke begraafplaats is er een monument ter ere van de overledenen. Hier worden geen persoonlijke naamsvermeldingen op voorzien.
Het kan ook zijn dat de ontruiming in 2 fases zal verlopen. Eerst bovengronds de grafstenen en later ook ondergronds.

Wat moet je doen?
Je hoeft niets meer te doen. Als je niets laat weten aan het stadbestuur, gaan we ervan uit dat je voor deze optie kiest en zal alles automatisch gebeuren en overgegaan worden tot ontruiming.

Nog iets?
Na de periode van aanplakken mag je de grafsteen en -tekens komen ophalen. Hiervoor heb je 2 maanden de tijd.
Kom je ze niet ophalen, dan worden ze eigendom van de stad.

Maak een afspraak - verwijderen grafsteen

Op het graf is nog een lopende concessie

Wat betekent dit bij ontgraving?
Het perceel wordt volledig ontgraven om zo het perceel volledig vrij te krijgen. Hier heb je twee keuzes: ontruiming of herbegraving.
Indien je kiest voor herbegraving, contacteer dan de dienst burgerzaken.
De herbegraving zal op kosten van de stad gebeuren en de concessie wordt verhuisd naar het nieuwe veld waar de concessies worden begraven.
Er wordt ook op kosten van de stad een nieuwe basissteen voorzien met de namen en de data.

Wat betekent dit bij een verlening?
Neem contact op met de dienst burgerzaken voor de verlenging van de concessie.

Maak een afspraak - verlengen concessie

Je kiest voor herbegraving in een betalende concessie

Wat betekent dit?

Hier zijn 2 situaties mogelijk:

 • Ofwel ligt het graf een gemengd veld van concessies en niet concessies die door elkaar begraven liggen.
 • Ofwel ligt het graf in een volledig niet concessieveld.

Gemengd veld

In deze situatie kan de niet concessie omgezet naar een concessie. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Deze concessie geld voor 1 persoon, hier kan niemand bij begraven worden omdat een niet concessie op een andere diepte wordt begraven.
 • Men betaald de volledige verlopen concessie en de lopende concessie. Een nieuwe concessie wordt ook al afgesloten voor graven die de leeftijd hebben van  25 jaar zodat dit voor lange tijd is geregeld.

Niet concessieveld

De overledene wordt ontgraven. Daarna worden de stoffelijke resten herbegraven met kist.
Dit is een betalende concessie:

 • een nieuwe concessie: concessie in volle grond van 30 jaar kost 250€. Voor de onkosten van het opgraven en herbegraven neem je best contact op met een begrafenisondernemer.
 • de overledene laten bijzetten in een bestaande concessie: dit kan alleen als er nog plaats is in het graf en enkel in een grafkelder of in een graf met grasstrook. Voor de onkosten van het opgraven en herbegraven neem je best contact op met een begrafenisondernemer.
 • de overledene overbrengen naar een andere begraafplaats: je neemt best contact met een begrafenisondernemer voor de onkosten.

Tegemoetkomingen in onkosten

 • Onderzoek naar een groep aankoop om kosten te drukken.
 • Opstarten van de mogelijkheid tot familiegraven.

Wat moet je doen?
Voor meer info en om je keuze te bepreken, kan je contact opnemen met de dienst burgerzaken.

Maak een afspraak - informatie begraafplaatsen

Nog iets?
Ga je voor deze optie, hou dan rekening met de kostprijs van:

 • de ontgraving door een begrafenisondernemer
 • de kosten van een nieuw graf
 • het plaatsen en de onkosten van een nieuwe grafsteen

Je kiest voor ontgraving en crematie of hebt al een urne

Wat betekent dit?
De overledene wordt ontgraven en gecremeerd. Hiervoor neem je contact op met een begrafenisondernemer om de onkosten te bespreken.
Na de crematie kan je kiezen uit volgende opties:

 • asverstrooiing of thuisbewaring 
  Een asverstrooing is gratis op de strooiweide van de begraafplaats. Je kan ook kiezen voor een naamplaatje. Voor de kostprijs en uitvoering neem je best contact met een begrafenisondernemer of met een steenkapper. Voor een thuisbewaring kan je ook best contact nemen met een begrafenisondernemer voor de onkosten van een urne.
  Kies je voor het uitstrooien op een andere plek of een thuisbewaring dan moeten alle nabestaanden in eerste lijn hier hun schriftelijk akkoord voor geven.

  Opgelet: een bestaande urne moet eerst nagekeken worden of de assen nog wel uitgestrooid kunnen worden. Het kan zijn dat de assen een geheel zijn geworden en dat dit niet meer uit te strooien is.

 • nieuwe concessie in een columbarium of urnegraf
  Hier zijn twee mogelijkheden: 
  • concessie voor columbariums voor 2 asurnen gedurende 30 jaar: 250€
  • concessie voor urnegraf voor 2 asurnen gedurende 30 jaar: 250€

 • bijzetting in een bestaande concessie
  Dit kan alleen als er nog plaats is in een bestaande concessie.

 • de urne overbrengen naar een andere begraafplaats
  Kies je hiervoor, dan informeer je je bij een begrafenisondernemer over de kosten en de kostprijzen van de ander begraafplaats.
  Wat moet je doen?
  Je neemt contact op met de dienst burgerzaken en bespreekt je keuze.
  Nog iets?
  Ga je voor deze optie, hou dan rekening met de kostprijs van:
  • de ontgraving door een begrafenisondernemer
  • de kosten van een nieuw graf
  • het plaatsen en de onkosten van een nieuwe grafsteen of columbariumplaat

Het bestuur kiest om het graf te behouden omwille van de erfgoedwaarde

De stad Beringen besteedt ook aandacht aan het behouden van funerair erfgoed.
Hierbij wordt er naar twee erfgoedwaarden gekeken:

 • ofwel wordt het graf bewaard omwille van de persoon en het verhaal errond
 • ofwel wordt het graf bewaard omwille van de grafkunst. Indien mogelijk worden de graven dan anoniem gemaakt

Het bewaren van het graf kan ook op twee manieren gebeuren:

 • ofwel blijft het graf op deze locatie liggen
 • ofwel wordt het graf overgeplaatst naar een erfgoedzone
  - bij grafkunst wordt enkel het graf overgeplaatst
  - bij het verhaal rond een persoon kan ook het stoffelijk overschot overgeplaatst worden

Info en vragen?

Je maakt een afspraak

 • online 
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Je kan je vragen ook via e-mail stellen.