Begraafplaatsen – Ontgravingen en Verlopen concessies

Op onze begraafplaatsen gaan we na verloop van tijd over tot een ontruiming van graven. We informeren de mensen door stickers op de betrokken graven te plaatsen.

Er zijn verschillende redenen waarom een graf ontruimd kan worden:

 • niet-concessie verlopen (wettelijke grafrust van 15 jaar is voorbij)
 • concessie verlopen (termijn van 30 jaar)
 • verwaarlozing (graf niet onderhouden, steen beschadigd, steen verzakt,...)
 • oude arbeidsintensieve zone

Ben je een nabestaande van iemand in een dergelijk graf en heb je een sticker zien hangen?
Je hebt na plaatsing van de sticker 15 maanden de tijd om te beslissen wat er met het graf moet gebeuren.

In Korspel hangen stickers sinds 11/04/2023, hier gaat het over gemengde percelen. Einddatum 10/07/2024.

In Stal hangen stickers sinds 17/04/2023, hier gaat het over gemengde percelen. Einddatum 16/07/2024.

In Koersel hangen stickers sinds 23/05/2023, dit zijn ook de gemengde percelen. Einddatum 22/08/2024.

In Paal hangen stickers sinds 18/09/2023, dit zijn ook de gemengde percelen. Einddatum 17/12/2024.

In Tervant hangen stickers sinds 12/10/2023, dit zijn de gemengde percelen. Einddatum 11/01/2025.

In Beringen-Mijn hangen stickers sinds 19/10/2023, dit zijn de gemengde percelen. Einddatum 18/01/2025.

Je gaat akkoord met een ontruiming

Wat betekent dit?
Het graf wordt opgeruimd en de stoffelijke resten van de overledene worden herbegraven in een gezamenlijk graf. Het kan zijn dat de ontruiming in 2 fases zal verlopen. Eerst bovengronds de grafsteen en pas later ondergronds.
Op elke begraafplaats staat een monument ter ere van de overledenen van zo'n graf. Hier worden geen persoonlijke naamsvermeldingen op voorzien.

Wat moet je doen?
Je hoeft niets te doen. Als je niks laat weten aan de dienst burgerzaken gaan we ervan uit dat je voor deze optie kiest. Er zal dan automatisch worden overgegaan tot ontruiming.

Nog iets?
Na de periode van aanplakken (15 maanden) mag je de grafsteen en -tekens komen ophalen. 
Na deze periode wordt alles eigendom van de stad. Wanneer je een volledige grafsteen wil komen ophalen moet je eerst een toestemming aanvragen op de dienst burgerzaken. Dit document moet je tijdens de werken op het kerkhof kunnen laten zien.

Op het graf is nog een lopende concessie

Wat betekent dit wanneer het betrokken perceel toch ontgraven zal worden?
Het perceel zal ontgraven worden om het volledig vrij te krijgen. Je hebt dan twee keuzes: ofwel ga je akkoord dat het graf ontruimd wordt of je kiest voor een herbegraving.
Voor beide opties contacteer je de dienst burgerzaken. Of je laat weten dat het graf niet moet verplaatst worden of dat je kiest voor een herbegraving.
Een herbegraving gebeurt in dit geval op kosten van de stad. Het graf wordt verhuisd naar het nieuwe veld waar concessies worden begraven.
Er wordt op kosten van de stad een nieuwe basissteen voorzien met de namen en de data.

Wat als je de concessie wil verlengen?
Neem hiervoor contact op met de dienst burgerzaken.

Je kiest voor herbegraving in volle grond en betaalt verplicht een concessie

Wat betekent dit?

Hier zijn 2 situaties mogelijk:

 • Ofwel ligt het graf een gemengd veld van concessies en niet concessies die door elkaar begraven liggen.
 • Ofwel ligt het graf in een volledig niet concessieveld.

Gemengd veld

In deze situatie kan de niet concessie uitzonderlijk omgezet worden naar een concessie. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • De concessie geldt voor 1 persoon, hier kan niemand bij begraven worden omdat een niet concessie op een andere diepte wordt begraven.
 • Men betaalt de volledige verlopen concessie plus de lopende concessie. 

Niet concessieveld

De overledene wordt ontgraven en met kist herbegraven. Op de nieuwe plaats moet verplicht een concessie genomen worden. 
Wat zijn de verschillende mogelijkheden:

 • er wordt een nieuwe concessie genomen: concessie voor max 2 personen in volle grond van 30 jaar kost 500€, concessie voor een familiegraf van max 6 personen (max 2 kisten en 4 urnen) in volle grond van 30 jaar kost 1.000€. Voor de onkosten van het opgraven en herbegraven neem je best contact op met een begrafenisondernemer.
 • de overledene wordt in een bestaande concessie bijgezet: dit kan alleen als er nog plaats is in het graf en enkel in een grafkelder of in een graf met grasstrook. Ook kan een bestaande concessie naar een familiegraf worden omgezet op voorwaarde dat de retributie wordt bijbetaald vanaf de overlijdensdatum van de eerste overledene. Hier geldt hetzelfde maximum van 2 kisten en 4 urnen. Voor de onkosten van het opgraven en herbegraven neem je best contact op met een begrafenisondernemer.
 • de overledene wordt naar een andere begraafplaats overgebracht: je neemt best contact op met een begrafenisondernemer voor de onkosten.

Tegemoetkomingen in onkosten

 • Onderzoek naar een groepsaankoop om kosten te drukken bij een algemene ontruiming.
 • Familiegraf: omzetting van een bestaand graf naar een familiegraf (onder voorwaarden) of nieuw familiegraf

Wat moet je doen?
Voor meer info over de mogelijke keuzes neem je best contact op met de dienst burgerzaken.

Nog iets?
Ga je voor deze optie, hou dan rekening met de kostprijs van:

 • de ontgraving door een begrafenisondernemer
 • de kosten van een nieuw graf (familiegraf heeft een hogere kostprijs)
 • het plaatsen en de onkosten van een nieuwe grafsteen

Je kiest voor ontgraving en crematie of hebt al een urne

Wat betekent dit?
De overledene wordt ontgraven en gecremeerd. Hiervoor neem je contact op met een begrafenisondernemer om de onkosten te bespreken.
Na de crematie kan je kiezen uit volgende opties:

 • asverstrooiing of thuisbewaring 
  Een asverstrooing is gratis op de strooiweide van de begraafplaats. Hiervoor kan een naamplaatje aangekocht worden. Voor de kostprijs en uitvoering neem je best contact met een begrafenisondernemer of met een steenkapper. Voor een thuisbewaring kan je ook best contact opnemen met een begrafenisondernemer voor de onkosten.
  Kies je voor het uitstrooien op een andere plek of een thuisbewaring dan moeten alle nabestaanden in eerste lijn hun schriftelijk akkoord geven.

  Opgelet: een bestaande urne moet eerst nagekeken worden of de assen nog wel uitgestrooid kunnen worden. In bepaalde omstandigheden is dit niet meer mogelijk.

 • columbarium of urnegraf met verplichte concessie
  Hier zijn twee mogelijkheden: 
  • concessie voor columbarium voor max 2 asurnen gedurende 30 jaar: 500€
  • concessie voor familiegraf in columbarium voor max 4 asurnen gedurende 30 jaar: 1.000€
  • concessie voor urnegraf voor max 2 asurnen gedurende 30 jaar: 350€
  • concessie voor familiegraf urnegraf voor max 4 asurnen gedurende 30 jaar: 700€
 • bijzetting in een bestaande concessie
  Dit kan alleen als er nog plaats is in een bestaande concessie. In een bestaande nis of een bestaand urnegraf is plaats voor max 2 asurnes. Een omzetting naar een familiegraf is niet mogelijk omwille van plaatsgebrek.

 • urne overbrengen naar een andere begraafplaats
  Kies je hiervoor, dan informeer je je bij een begrafenisondernemer over de kosten en de kostprijzen van de ander begraafplaats.
  Wat moet je doen?
  Je neemt contact op met de dienst burgerzaken en bespreekt je keuze.
  Nog iets?
  Ga je voor deze optie, hou dan rekening met de kostprijs van:
  • de ontgraving door een begrafenisondernemer
  • de kosten van een nieuw graf/familiegraf
  • het plaatsen en de onkosten van een nieuwe grafsteen of columbariumplaat

Het bestuur kiest om het graf te behouden omwille van de erfgoedwaarde

De stad Beringen besteedt ook aandacht aan het behouden van funerair erfgoed.
Hierbij wordt er naar twee erfgoedwaarden gekeken:

 • ofwel wordt het graf bewaard omwille van de persoon en het verhaal errond
 • ofwel wordt het graf bewaard omwille van de grafkunst. Indien mogelijk worden de graven dan anoniem gemaakt

Het bewaren van het graf kan op twee manieren gebeuren:

 • ofwel blijft het graf op dezelfde locatie liggen
 • ofwel wordt het graf overgeplaatst naar een erfgoedzone
  - bij grafkunst wordt enkel het graf overgeplaatst
  - bij het verhaal rond een persoon kan ook het stoffelijk overschot overgeplaatst worden

Heb je een vraag over een graf en wil je een afspraak maken met de dienst burgerzaken, dan moet je eerst dit formulier invullen. Een medewerker van de dienst burgerzaken zal je daarna contacteren om een afspraak te maken.