BE-outreach

Als outreachend jongerenwerkers vanuit Arktos gaan Brecht en Arne op pad om contact te leggen met jongeren in Beringen. Je kan hen tegenkomen op Lutgart, aan de scholencampus, op be-MINE, het skatepark, pleintjes,…

Ze gaan in gesprek met jongeren en verwijzen naar het bestaande aanbod vanuit het jeugdwelzijnswerk, OverKop, JAC, Club 9, … Op maat en samen van jongeren worden ook nieuwe initiatieven opgezet zoals een tiener- of jongerenwerking, diverse activiteiten en workshops.