Attest van verlies – Kids-ID

Bij verlies van de Kids-ID wordt op de dienst burgerzaken, alvorens een nieuwe Kids-ID wordt aangevraagd, een bewijs van aangifte (bijlage 6) opgemaakt. Deze aangifte wordt ondertekend door de aanvrager.

Bij diefstal moet ook aangifte worden gedaan bij de politie.

 

Kosten

Het attest van verlies is gratis.

Een nieuwe Kids-ID kost 10 euro.

Bijzonderheden

Bij de aanvraag van een nieuwe Kids-ID moet het kind aanwezig zijn.

Aanpak

Je moet je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

  • de identiteitskaart van de aanvrager (ouder, verantwoordelijke pleeginstelling, pleegouder)
  • 1 recente (max. 6 maanden oud) pasfoto van het kind
  • het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag