Attest van verlies/diefstal/vernietiging - Identiteitskaart Belg

Bij verlies, vernietiging of diefstal van je identiteitskaart (eID) levert de dienst burgerzaken je een vervangend attest af.  Buiten de openingsuren van het Stadhuis kan je terecht bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Maak een afspraak - verlies/diefstal/defect eID

Procedure

Contacteer zo snel mogelijk DocStop via het nummer 00800 2123 2123 (+32 2 518 2123 als je belt vanuit het buitenland) als je identiteitskaart verloren of gestolen is. De elektronische functies worden onmiddellijk stopgezet. Dit is definitief en onomkeerbaar.

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken, sectie bevolking

  • online
  • via het algemeen nummer van het Stadhuis
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

Een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld rijbewijs, studentenkaart of enig ander document)

Kostprijs

Het attest van verlies of diefstal is gratis.

Meer info

DOC STOP / Checkdoc -  eID - IBZ Instellingen en Bevolking (fgov.be)

Bij de aangifte kan je een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen Opgelet: dit is een andere afspraak en moet je samen met de afspraak voor het attest inboeken.