Attest van verlies/diefstal/vernietiging - Identiteitskaart

Bij verlies, vernietiging of diefstal van je identiteitskaart levert de dienst burgerzaken je een vervangend attest af. 

Voorwaarden

Indien je identiteitskaart verloren of gestolen is, contacteer je zo snel mogelijk DocStop via het nummer 00800 2123 2123. Deze aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functies. Bovendien contacteer je steeds de dienst Burgerzaken in geval van verlies of diefstal.

Kosten

Het attest van verlies of diefstal is gratis.

Een nieuwe elektronische identiteitskaart kost 20 euro.

Aanpak

In geval van verlies, vernietiging of diefstal moet je je aanbieden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

Een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld rijbewijs)