Attest kort verlet

Een werknemer heeft het recht om met behoud van het loon in een aantal omstandigheden van het werk afwezig te blijven. Meestal gaat het om familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden.

Maak een afspraak - attest kort verlet

Voorwaarden

Om recht te hebben op kort verlet moeten alle volgende voorwaarden vervuld zijn

  • het moet gaan over een gebeurtenis die recht geeft op kort verlet en waarvoor in Beringen een akte werd opgemaakt
  • de werknemer zou normaal gezien gewerkt hebben
  • de werknemer moet de werkgever zo snel mogelijk verwittigen
  • de afwezigheidsdagen moeten gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werden toegestaan

Procedure

Je maakt een afspraak

  • online
  • via het algemeen nummer
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

Het attest is gratis.