Artistieke kers op de taart voor de Beringse Mijnkathedraal

Gepubliceerd opwoensdag 24 nov 2021 om 13:37

Stad Beringen krijgt van Vlaanderen 59.500 euro subsidie voor de realisatie van een kunstproject op de site van de Mijnkathedraal in Beringen. Dit project vormt een belangrijke schakel in de publieke ontsluiting van de erfgoedsite en de toekomstige nevenbestemming van deze erfgoedparel. Deze subsidie kadert in het stimuleringsinstrument ‘Kunst in opdracht in de publieke ruimte’ van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. 

Tussen 1939 en 1943 liet de mijndirectie de Sint-Theodarduskerk optrekken door de gerenommeerde Belgische architect Henry Lacoste. Opdat dit deel van de tuinwijk zou uitgroeien tot centrum van het gemeenschapsleven, tekende Lacoste ook enkele sociaal-religieuze gebouwen achter de Mijnkathedraal. De mijn koos in dit prestigeproject duidelijk voor een bijzondere kerk van deze toonaangevende bouwmeester. 

Vandaag maken meerdere geloofsgemeenschappen nog steeds gebruik van de beschermde Sint-Theodarduskerk en is de kerk op vraag toegankelijk voor het brede publiek. Uit een ontwerpend haalbaarheidsonderzoek dat stad Beringen in 2020 in samenwerking met de kerkfabriek van Sint-Theodardus liet uitwerken, bleek dat de kerk naast de eredienst nog andere publieksactiviteiten kan herbergen. Het verhogen van de zichtbaarheid door het toevoegen van een ‘extra dimensie’ en het toegankelijk maken van de hele kerksite waren twee belangrijke aandachtspunten in het haalbaarheidsonderzoek. 

”De installatie van een kunstproject op de site kan hiertoe bijdragen en vormt daarom een belangrijke eerste stap in het verdere nevenbestemmingstraject. De Mijnkathedraal is op zich al een kunstwerk en dankzij de integratie van kunst op de site willen we de prachtige kerk nationaal en internationaal in de kijker zetten. Het kunstproject zal de kerksite ook terug verbinden en integreren in zijn ruimere omgeving en bijdragen tot een betere ontsluiting. Dit uiteraard met respect voor de kerk en de aanwezige erfgoedwaarden”, aldus schepen van Erfgoed en Cultuur An Moons.  

Stad Beringen diende in juni een aanvraagdossier in binnen het stimuleringsinstrument ‘Kunst in opdracht in de publieke ruimte’. In het kader van het Vlaamse relanceplan, maakte de Vlaamse overheid middelen vrij voor de realisatie van kunstopdrachten in de (semi-)publieke ruimte. In totaal waren er 30 aanvraagdossiers verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze week kreeg stad Beringen het goede nieuws dat het project goedgekeurd werd en dat het kan rekenen op het aangevraagde subsidiebedrag van 59.500 euro. Beringen voorziet een cofinanciering van 50%. 

Voor de verdere uitwerking van het kunstproject zal de stad zich laten begeleiden door een curator met ervaring in kunst in de publieke ruimte. Deze is verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit en gaat samen met de stad op zoek naar een kunstenaar voor het ontwerp en de uitvoering van het kunstwerk. “Participatie van de buurt en de betrokken gemeenschappen is hierbij cruciaal. Het is dan ook belangrijk dat we de kerkfabriek en de gebruikers van de kerksite, (erfgoed)verenigingen, de buurtbewoners, de handelaars en andere betrokken belanghebbenden meenemen in dit traject”, benadrukt schepen Moons.  

Het project start volgend voorjaar op. In het najaar van 2023 is de realisatie van het kunstwerk voorzien. “In 2023 zal ook de restauratie van de glas-in-betonramen klaar zijn en zal de kerk haar 80ste verjaardag vieren. Redenen genoeg om de site rond de Mijnkathedraal in 2023 uitvoerig in de belangstelling te zetten”, besluit de schepen enthousiast. 

Meer info: vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/relanceplan-ruim-950000-euro-voor-16-kunstopdrachten-de-publieke-ruimte