Armoedebestrijdingsplan

Een kansrijk Beringen voor iedereen

Met een kansarmoede- index van 12.9% is het bestrijden van armoede voor onze stad een prioriteit. Onze ambitie is duidelijk: we willen dat elke Beringenaar actief kan deelnemen aan het leven in onze stad. Samen met heel wat organisaties en verenigingen zetten we onze schouders onder de 56 acties van ons nieuw armoedebestrijdingsplan.

Alles wat we ondernemen willen we doen volgens deze 5 regels.

1. We zien krachten en talenten van mensen in armoede

Een mens is meer dan zijn probleem. Met ondersteuning vanuit hulpverlening geven we net dat duwtje in de rug zodat mensen de eigen situatie terug in handen kunnen nemen. Binnen het actieplan werken we samen met Beringeraren met specifieke armoede-ervaring. Zij weten wat echt nodig is.

2. We zijn er vroeg bij

We sporen armoede snel op en ondersteunen mensen om te vermijden dat ze in diepere armoede terechtkomen.

3. Een toegankelijke weg naar waar men recht op heeft

De meeste systemen en procedures zijn té moeilijk. We gaan voor duidelijke informatie, en verlagen drempels zodat iedereen zijn weg vindt in een toegankelijk aanbod.

4. We zijn dichtbij

We zoeken mensen op en gaan daar waar mensen zich bevinden in de eigen buurt.

5. De kracht van ontmoeten

We zetten in op activiteiten zodat Beringaren elkaar kunnen ontmoeten en een sterk netwerk kunnen opbouwen.

Acties worden voelbaar in Beringen.

Met dit plan willen we dingen veranderen zodat iedereen zich goed voelt en kan deelnemen aan wat Beringen te bieden heeft.

Hiervoor vragen we jouw mening en ideeën! Wil je na het lezen graag iets met ons delen? Of heb je zelf een armoede-ervaring en wil je met ons samenwerken aan dit plan? 
Contacteer dan Nancy Keuren, armoedecoördinator via nancy.keuren@beringen.be of T 011 43 03 73.