Armoedebestrijdingsplan

Een kansrijk Beringen voor iedereen

Met een kansarmoede- index van 12.9% is het bestrijden van armoede voor onze stad een prioriteit. Onze ambitie is duidelijk: we willen dat elke Beringenaar actief kan deelnemen aan het leven in onze stad. Samen met heel wat organisaties en verenigingen zetten we onze schouders onder de 56 acties van ons nieuw armoedebestrijdingsplan.

Alles wat we ondernemen willen we doen volgens deze 5 regels.

1. We zien krachten en talenten van mensen in armoede

Een mens is meer dan zijn probleem. Met ondersteuning vanuit hulpverlening geven we net dat duwtje in de rug zodat mensen de eigen situatie terug in handen kunnen nemen. Binnen het actieplan werken we samen met Beringeraren met specifieke armoede-ervaring. Zij weten wat echt nodig is.

2. We zijn er vroeg bij

We sporen armoede snel op en ondersteunen mensen om te vermijden dat ze in diepere armoede terechtkomen.

3. Een toegankelijke weg naar waar men recht op heeft

De meeste systemen en procedures zijn té moeilijk. We gaan voor duidelijke informatie, en verlagen drempels zodat iedereen zijn weg vindt in een toegankelijk aanbod.

4. We zijn dichtbij

We zoeken mensen op en gaan daar waar mensen zich bevinden in de eigen buurt.

5. De kracht van ontmoeten

We zetten in op activiteiten zodat Beringaren elkaar kunnen ontmoeten en een sterk netwerk kunnen opbouwen.

Actieplan met 6 grote doelen

1. Organisaties en verenigingen zijn brood nodig om armoede te bestrijden

Vele handen maken veel mogelijk. Dankzij de inzet van lokale organisaties en verenigingen zijn er al vele initiatieven. We verenigen iedereen die zijn steentje wil bijdrage in een netwerk. Wil je graag iets betekenen in de strijd tegen armoede of wilt jouw organisatie of vereniging deelnemen aan ons netwerk? Laat het ons weten!

Het Berings armoedeforum, vertegenwoordigt verenigingen, organisaties en ervaringsdeskundigen in armoede en brengt armoede in beeld, geeft advies en komt in actie.

2. Armoede bestaat en dat moeten we in de aandacht brengen

Op 17 oktober is het de ‘Dag van verzet tegen armoede’. Dan gaan we samen de strijd aan tegen ongelijke behandeling. Ook jij kan hieraan meedoen!

3. Alle beringaren nemen deel

Leven in armoede heeft een impact op de verschillende facetten in het leven zoals: werk, onderwijs, vrije tijd, enz.…. Daarom moeten alle diensten die ondersteuning bieden toegankelijk zijn.

Bij de sociale dienst van het OCMW kunnen Beringenaren met hun vragen vrijblijvend terecht. Zij zoeken mee naar een gepaste oplossing voor je vraag of probleem. Niet enkel bij financiële problemen, maar ook voor ondersteuning bij je administratie of ander advies kan je er terecht.

De digipunten in Beringen helpen je over (online) drempels. Iedereen kan er terecht met  vragen over gebruik van computer, smartphone, apps en internet of online systemen. 

Ook al een UITPAS? Deze vrijetijdspas met kansentarief geeft mensen die het financieel moeilijk hebben een korting. Want recht op vrije tijd en kunnen deelnemen aan vrije tijd kan veel betekenen.

Rap op Stap beantwoordt daarom iedere donderdag, op afspraak, vragen over vrije tijd, activiteiten en het kansentarief.

Benieuwd naar andere voordelen voor gezinnen in Beringen? Het voordelenboekje van het Huis van het kind geeft een overzicht.

4. Materiële hulp is nodig om moeilijke periodes te overbruggen

Voedsel- en materiële hulp blijven tot op de dag van vandaag nodig. We moedigen verenigingen aan met een dienstverlenend aanbod. We werken met het armoedeforum acties uit en ontwikkelen initiatieven. We blijven daarbij op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om samen te werken met bestaande initiatieven.

5. Beringenaren staan sterk in eigen stad en buurt.

Een sterk sociaal netwerk brengt kansen met zich mee. Toch slaat eenzaamheid bij velen toe. Elkaar kunnen ontmoeten is daarom belangrijk.

Met de buurtwerking van SAAMO Limburg zijn we aanwezig in buurten om samen met de bewoners initiatieven op te zetten. Ook benieuwd naar de buurtwerking in jouw buurt? 

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Als je vrijwilligt kan je talenten inzetten en nieuwe contacten leren kennen. Via  Give a day kan je je registreren als vrijwilliger. Neem zeker eens een kijkje.

6. Acties worden voelbaar in Beringen.

Met dit plan willen we dingen (doen) veranderen zodat iedereen zich goed voelt en kan deelnemen aan wat Beringen te bieden heeft.

Doe je mee?

Wil je na het lezen graag jouw mening of ideeën met ons delen? Of heb je zelf een armoede-ervaring en wil je met ons samenwerken aan dit plan? 
Contacteer dan Nancy Keuren, armoedecoördinator via nancy.keuren@beringen.be of T 011 43 03 73.