Antwoord op mondelinge vraag tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni 2021

Antwoord op mondelinge vraag tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni 2021 door schepen Tijs Lemmens:

Beringen ontving inderdaad de vraag van OVAM om een inventaris op te stellen van percelen met een verhoogd risico.
Daarbij maken we een onderscheid tussen hoog-risico-locaties en verdachte locaties.

Hoog-risico-locaties zijn onder andere productiesites van PFAS. Die liggen niet in Beringen.
In deze categorie vallen ook oefenterreinen van de brandweer in gebruik sinds 1970 en branden geblust met blusschuim.
Voor Beringen hebben we weet van 6 locaties inclusief het oefenterrein naast de brandweer waar vermoedelijk meer dan 100 liter blusschuim is gebruikt.
Op 2 van deze locaties zijn we zeker dat het blusschuim PFOS bevat en deze liggen nabij woningen, dus op minder dan 100 meter van de site.
Van de overige 4 locaties waar mogelijk PFOS in het blusschuim zit, liggen 2 locaties nabij woningen.

De bewoners binnen een straal van 100 meter rond deze 6 sites stellen we dan ook op de hoogte van de maatregelen die de bewoners in acht dienen te nemen tot het bodemonderzoek van OVAM uitsluitsel geeft.
OVAM start dit de komende maand op. Prioriteit gaat hierbij naar deze percelen nabij woonzones.

Omdat de brandweer sinds 2006 niet met PFOS-schuim blust, zal een deel van deze plaatsen niet als hoog-risico-locatie gelden.
Daarbij voeg ik toe dat blusschuim enkel wordt toegepast bij moeilijk te controleren, vaak industriële, branden.
De brandweer springt er erg zuinig mee om en blust de meeste branden met water.

Daarnaast heeft OVAM aan de stad een lijst bezorgd op basis van de rubrieksindeling in VLAREM II.
Deze lijst bevat een 20-tal bedrijven waar vermoedelijk PFOS-verontreiniging van toepassing is en dus als verdachte locatie gelden.
Dit is onder meer het geval voor droogkuisinrichtingen en metaalnijverheid.
Na het onderzoek van de hoog-risico-locaties zal op de verdachte locaties nagegaan worden in welke mate PFOS gebruikt werd en indien nodig zullen hier ook bodemonderzoeken opstarten.

Tenslotte wil ik erop wijzen dat PFOS/PFAS geen acute effecten veroorzaken op de gezondheid.
Enkel na ophoping van deze stof gedurende meerdere maanden en jaren kunnen gezondheidseffecten optreden.
Alle gekende informatie en antwoorden kan je terugvinden op vlaanderen.be/pfas-vervuiling.