Andersvalidenpas

Met een andersvalidenpas kan je van september tot en met juni aan gereduceerd tarief bowlen of fitnessen.     

Bowling ‘t Kanaal, Commelo 11

 • je kan van september tot en met juni tijdens de even weken op zaterdag van 15.30 uur tot 17.00 uur bowlen
 • je rekent alles af aan de kassa en je meldt dat je in bezit bent van een andersvalidenpas
 • je vult het aanvraagformulier in en voeg het bewijs van betaling en een kopie van de andersvalidenpas toe. Breng dit formulier binnen bij het onthaal van het OCMW
 • de Andersvalidenraad stort het bedrag van één bowlingspel terug op je rekening
Je kan een andersvalidenpas aanvragen als je inwoner van Beringen bent en een attest van minimaal 66% invaliditeit kan voorleggen. Breng je identiteitskaart en dit attest mee. Dit attest is geldig als het door één van volgende instanties wordt uitgekeerd:
 • kinderbijslagfonds (totaal 6 punten of 4 punten op pijler 1)
 • FOD sociale zekerheid, directie-generaal personen met een handicap
 • mutualiteit
 • definitief geworden gerechtelijke uitspraak
 • fonds voor arbeidsongevallen
 • fonds voor beroepsziekten
 • ministerie van financiën, administratie der pensioenen (oorlogsinvaliden)
 • ministerie van volksgezondheid en leefmilieu (burgerlijke oorlogsslachtoffers)
 • voorzorgkas voor mijnwerkers
 • administratieve gezondheid of een andere openbare dienst
 • gewestelijk geneeskundig centrum (personeel NMBS)