Aktename melding bestendige deputatie 15-10-2020, E&M Metalworks, Lochtemanweg 22, 3580 Beringen